SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"


NOWOŚCI WE "WSPÓLNOCIE POLSKIEJ"WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKÓW W UKRAINIE

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, w polskiej tradycji jedne z najważniejszych dni w roku, niosące nadzieję i radość ze zmartwychwstania Jezusa, któremu zawierzamy swoje losy. Dla naszych rodaków na Ukrainie będzie to czas niezwykle trudny. Indywidualne wysiłki pomocy często są trudne do zrealizowania, dlatego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczyna akcję Wielkanocna Paczka dla Rodaków na Ukrainie. Już dziś mamy prośby o objęcie naszym wsparciem 4000 polskich rodzin.

WIĘCEJ O AKCJI WIELKANOCNA PACZKA DLA RODAKÓW W UKRAINIE


POMOC POLAKOM NA UKRAINIE
RELIEF EFFORT FOR POLISH PEOPLE IN UKRAINE

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w związku z agresją militarną Rosji, barbarzyńskim najazdem na Ukrainę, który wywołał ogromny kryzys humanitarny organizuje pomoc dla Polaków na Ukrainie. Wzywamy środowiska Polaków i Polonii na całym świecie do solidarności z Ukrainą, do pomocy Rodakom na Ukrainie.

The “Polish Community” Association in connection with Russia's military aggression and barbaric invasion of Ukraine, which has caused a huge humanitarian crisis, is organising aid for Polish people in Ukraine. A large number of our compatriots living in Kiev, Lvov, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Vinnitsa, Kharkiv and other regions of Ukraine are fleeing the country and seeking help in the Motherland.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY - WOLONTARIAT - POMOC BEZPOŚREDNIA
FUNDRAISING – VOLUNTEERING – DIRECT HELP

XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
27.02-3.03.2022 R., WISŁAPORTAL IGRZYSK

ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ – EMIGRACJA”
10-14.07.2022 R., WARSZAWAPORTAL KONGRESU
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK

WIADOMOŚCI DNIA

SWP
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELIPODRĘCZNIKI - POMOCE DYDAKTYCZNE
Karol Józef Wojtyła - święty Jan Paweł II

18 maja przypada rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, postaci która zaważyła na losach naszej ojczyzny, ale też w dużej mierze świata. O Jego historii napisano wiele, jest powszechnie znana więc my, dzisiaj postaramy się zwrócić Państwa uwagę tylko na kilka aspektów jego dzieła. Zacznijmy więc tą subiektywną opowieść o Karolu Józefie Wojtyle, człowieku, który stał się świętym kościoła katolickiego. Zapraszamy do serwisu specjalnego poświęconego rocznicy urodzin Naszego Papieża.


ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS PAPAM
SERWIS SPECJALNY Z OKAZJI 42. ROCZNICY WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

SETNA ROCZNICA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" otrzymało dofinansowanie projektu
w ramach działań 3.4. Dotacje na Kapitał obrotowy programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0908/20-00Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów