Wspólnota Polska
wspolnotapolska
.org.pl
nr: 4 2015
Konferencja  „Kraj – emigracja”…
Stowarzyszenie
“Wspólnota Polska”

stowarzyszenie “wspólnota polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.
więcej

Kalendarium

15 lipca


1335 Kazimierz Wielki zawarł w Wyszehradzie pokój z królem czeskim Janem Luksemburskim, na mocy którego król czeski zrzekał się za 20 tys. kóp groszy praskich praw do korony polskiej, zaś król Polski rezygnował z roszczeń do Śląska.
1812 Początek bitwy podczas przeprawy Wielkiej Armii przez Berezynę. Dzięki wspaniałej postawie polskich oddziałów udało się przeprawić wojsko przez rzekę.
1991 Przyjęcie Polski do Rady Europy. 1855 Zmarł Adam Mickiewicz, poeta polski. "Dziady", "Pan Tadeusz".
Polonijny
Bank Danych

Polonijny Bank Danych baza informacji Polonii i Polaków za granicą oraz organizacji i instytucji działających na ich rzecz, usystematyzowana według krajów i typu prowadzonej działalności.Baza zawiera 6443 wpisów.
więcej
Biblioteka
 

Biblioteka Wspólnoty Polskiej zawiera artykuły o tematyce polonijnej, recenzje książek, porady i formularze dla Polaków mieszkających poza granicami kraju
więcej
imprezy cykliczne
  ...
 • Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy

  Ostatni IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy "by czuć… więcej
 • Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych

  Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych odbywają się cyklicznie w gościnnej Ostródzie… więcej
 • Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych

  XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014   Założenia… więcej
 • Dziecięce Festiwale Folklorystyczne

  Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju powstał przy „dorosłym”… więcej
 • Festiwal Chórów Polonijnych

  W 2010 roku dwie ważne polonijne rocznice, czyli 40 lat… więcej
 • Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo”

    Zakończył się IX Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „ORLE GNIAZDO… więcej
 • Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

  Zakończyły się XVI ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE, które miały miejsce… więcej
 • Zimowe Igrzyska Polonijne

  XI ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE KARKONOSZE 2014 OTWARTE   W… więcej
 • Palmy wileńskie w Warszawie

  "Palmy wileńskie i ozdoby wielkanocne"  to tradycyjny kiermasz w Domu… więcej
 • Dzień Polonii i Polaków za Granicą

  2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień Polonii i… więcej
logo_msz2 Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.”.