SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
NOWOŚCI WE "WSPÓLNOCIE POLSKIEJ"


KLUB REPATRIANTA WSPÓLNOTY POLSKIEJ


KLUB REPATRIANTA WSPÓLNOTY POLSKIEJ
Karol Józef Wojtyła - święty Jan Paweł II

18 maja przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, postaci która zaważyła na losach naszej ojczyzny, ale też w dużej mierze świata. O Jego historii napisano wiele, jest powszechnie znana więc my, dzisiaj postaramy się zwrócić Państwa uwagę tylko na kilka aspektów jego dzieła. Zacznijmy więc tą subiektywną opowieść o Karolu Józefie Wojtyle, człowieku, który stał się świętym kościoła katolickiego. Zapraszamy do serwisu specjalnego poświęconego rocznicy urodzin Naszego Papieża.

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELIPODRĘCZNIKI - POMOCE DYDAKTYCZNE

JUBILEUSZ
STOWARZYSZENIA
"WSPÓLNOTA POLSKA"

30 lat temu, 7 lutego 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego powstało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".


KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA pOLSKA"


Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęliśmy decyzję o zamknięciu biura Zarządu Stowarzyszenia. Od dzisiaj jedynym sposobem kontaktu będzie email. Ograniczamy tym samym bezpośrednie spotkania, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy Stowarzyszenia.
Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Sekretariat Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - mail:

Pozdrawiamy,
Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK

WIADOMOŚCI DNIA

SWP
BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" otrzymało dofinansowanie projektu
w ramach działań 3.4. Dotacje na Kapitał obrotowy programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0908/20-00