V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY

Skomplikowana historia naszego kraju sprawiła, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Ocenia się, że blisko jedna trzecia naszych rodaków żyje poza granicami ojczyzny. Jedną z przyczyn tego wielkiego exodusu Polaków była utrata niepodległości, która położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad sto lat. Sprawą restytucji państwa żyła cała polska emigracja XIX wieku, ta sama emigracja wykazała ofiarność, gdy wielka wojna narodów otworzyła przed Polakami szansę na odzyskanie wolności. Manifestacją wspólnoty narodowej, jedności z macierzą, a także troski Polonii i Polaków z zagranicy o los ojczyzny, są Zjazdy Polonii, których tradycja sięga czasów II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na przypadającą w 2018 roku Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości, główne organizacje polonijne z Radą Polonii Świata na czele, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i Senatem RP postanowiły zwołać V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy oraz nadać mu specjalny charakter i niecodzienny wymiar, tak, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.


V Zjazd odbywa się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 roku.


PORTAL INTERNETOWY ZJAZDU

WIĘCEJ WIADOMOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJ


LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGOZAPRASZAMY NA STRONĘ LETNIEJ AKADEMII KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO

"LATO Z POLSKĄ" 2018

Trwa "Lato z Polską" - akcja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" skierowana do polskich dzieci z wielu krajów zamieszkiwanych przez Polaków i Polonię. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


ZAPRASZAMY NA STRONĘ "LATA Z POLSKĄ 2018"
POLECAMY DZIAŁANIA WSPÓLNOTY POLSKIEJ
ŚWIAT POLONII

Polonijna Agencja Informacyjna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"NAUKA I SZKOLNICTWO


STYPENDIA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"

Wyniki naboru wniosków na stypendia socjalne i naukowe
Semestr Wiosenny 2018.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane wnioski


LISTY STYPENDYSTÓW - WIOSNA 2018


Kolejna szansa w semestrze jesiennym


Jeżeli jesteś Uczniem / Uczennicą / Studentem / Studentką / Doktorantem / Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską - aplikuj o stypendium naukowe lub socjalne.


STYPENDIA WSPÓLNOTY POLSKIEJDOFINASOWANIE POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu realizuje w 2018 r. projekty wsparcia oświaty polonijnej, których celem jest dofinansowanie działalności polskich szkół społecznych.


AKTUALNE PROJEKTY DLA SZKÓŁ


KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?


O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria: posiadają własne konto bankowe, mają charakter społeczny, funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.


WIĘCEJ O DOFINANSOWANIU SZKÓŁBIEG 1918
RUN 1918


ŁĄCZY NASCZYM JEST BIEG 1918

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” inicjują organizację w dniu 11 listopada 2018 r. na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.

Wracając pamięcią do tych historycznych wydarzeń, wpisując się w narodowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, chcemy aby w każdym polskim i polonijnym środowisku zorganizowano bieg w miejscach zamieszkanych przez Rodaków.

Pragniemy, żeby ta szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączyła Polonię i Polaków w świecie. Liczymy, że będzie to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Chcemy też przy tej okazji pokazać, że potrafimy się cieszyć i radośnie świętować rocznice naszych wielkich historycznych sukcesów i dzielić się tą radością z mieszkańcami krajów zamieszkanych przez Polonię poprzez ich włączenie jako uczestników biegów.


Przeczytaj "Apel do Rodaków"
prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego
i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego


Proponujemy, aby w ramach organizowanych biegów jeden dystans wynosił symbolicznie 1918 metrów, tak aby podkreślić ich wyjątkowość oraz rocznicowy charakter.

Wierząc, że inicjatywa spotka się z odzewem wielu środowisk polskich i polonijnych, zachęcamy do promowania tego pomysłu na wszelkich forach polskich i polonijnych, tak aby w roku Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej pięknej historii oraz umiłowaniu wolności i patriotyzmu.
Organizacją inicjującą przeprowadzenie Polonijnych Biegów Niepodległości jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.WIĘCEJ O BIEGU 1918

Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"WIĘCEJ O MISJI MEDYCZNEJ


artem polonica

Wilnoteka

Festiwal Teatrów Szkolnych i Teatrałki 2018

Wilno teatrem stoi co udowadniają od najmłodszych lat swoim zaangażowaniem, pasją i bogatą wyobraźnią dzieci z polskich szkół .

18 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się zorganizowany przez Macierz Szkolną XXII Festiwal Teatrów Szkolnych, zaś dzień później Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprosiła na swój tradycyjny przegląd "Teatrałki". Obie imprezy przyciągnęły wielu młodych aktorów-amatorów, którzy pomimo braku profesjonalnego wykształcenia całkiem dobrze odnaleźli się na scenie.

Polecamy materiał o Festiwalach w naszym portalu ...

FIlm: WilnotekaZostań Wolontariuszem Wspólnoty!


  • Jeśli chcesz podarować swój wolny czas Polonii i Polakom mieszkającym za granicą;
  • Jeśli pragniesz więcej dowiedzieć się o sobie i o Polonii, rozwinąć swoje umiejętności i pomóc rozwijać je innym, realizować swoje pomysły;
  • Jeśli chcesz propagować, wspierać nauczanie języka polskiego oraz podtrzymywanie jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
  • Jeśli pragniesz upowszechniać w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
  • Jeśli czujesz, że potrafisz działać na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
  • Jeśli chcesz pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych;
  • Jeśli pragniesz czuć się potrzebnym to

WIĘCEJ O WOLONTARIACIEJBIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.
facebook