NOWOŚCI W STOWARZYSZENIU "WSPÓLNOTA POLSKA"STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
SYGNATARIUSZEM KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"

30 lipca 2019 roku zawarto porozumienie o współpracy w zakresie realizacji kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów". Porozumienie w tej sprawie podpisali m.in. marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański oraz prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

Jej głównym założeniem jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, a także przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.

WIĘCEJ INFORMACJI O KAMPANII

POLACY W BRAZYLII

Pierwsi polscy imigranci pojawili się w Brazylii już na początku drugiej połowy XIX wieku, jednakże pierwsze zorganizowane grupy pojawiły się w roku 1869 w stanach Santa Catarina i Parana, od roku 1875 zaś zaczęli przybywać do stanu Rio Grande do Sul. Jednym z przywódców polskiej społeczności był w tym czasie Edmund Saporski. Jednakże największa fala imigrantów miała dopiero nadejść. W roku 1890 zaczyna się gorączka brazylijska. Do roku 1914 do Brazylii przybyło 104 196 osób pochodzących z ziem polskich. Uważa się ich za wychodźców, ponieważ emigrowali do Brazylii bez polskich dokumentów.

Jak żyją dzisiaj ich potomkowie?. Odwiedzamy z kamerą Aurea. Korespondencja dla PAI - Miriam Aparedica Banaszewski.Film zrealizowany przez Polonijną Agencję Informacyjną
w ramach kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów"


WIĘCEJ WIADOMOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJPOLECAMYWSPÓLNOTA POLSKA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK

WIADOMOŚCI DNIA

SWP


WSPÓLNOTA POLSKA
DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje szereg programów skierowanych do młodzieży polonijnej i młodych Polakó mieszkających poza granicami kraju. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi.

FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE


KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH


WOLONTARIAT WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJWSPÓLNOTA POLSKA DLA POLSKICH SZKÓŁ

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje szereg programów skierowanych do kadry pedagogicznej polskich szkół poza granicami kraju.


ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH


DOFINASOWANIE POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH


OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"


RAZEM DLA EDUKACJI


JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC - PODRĘCZNIKI


SZKOŁY PATRONACKIEartem polonica

Dni Polskiego Teatru na Litwie

Jesienią 2017 roku w Wilnie, Solecznikach i Jaszunach odbyła się pierwsza edycja Dni Polskiego Teatru na Litwie. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem, co zainspirowało jego pomysłodawców do zorganizowania kolejnej odsłony, tym razem również w Ejszyszkach

Dni Polskiego Teatru na Litwie to niekomercyjne wydarzenie artystyczne, którego 2. edycja odbyła się w Wilnie, Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach. W programie znalazły się przedstawienia dla dzieci, spektakle oparte na polskiej literaturze i kabaret w najlepszym wydaniu – w wykonaniu aktorów krakowskiej Piwnicy pod Baranami.

FIlm: Wilnoteka
BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.


facebook